Cảm nhận của môn sinh Tàng thư các

TĨNH KHÍ CÔNG VÀ VẬT LÝ SIÊU HÌNH

PTS. Vật lý
NGUYỄN VĂN THIÊN

Trước tiên tôi xin phép được bày tỏ lòng biết ơn đối với phương pháp khí công Hoàng Vũ Thăng. Bởi vì luyện tập theo phương pháp này mà tôi đã chiến thắng hầu hết bệnh tật của bản thân, sống thanh thản yêu đời và tiếp tục lao động (khoa học).

Thú thật, ban đầu, khi đến với khí công tôi chỉ muốn học hỏi một phương pháp chữa bênh đọc đáo có hiệu quả vì mục đích sức khoẻ của bản thân. Thế nhưng khi càng đi sâu vào học hỏi và nghiên cứu thì sự đam mê nghề nghiệp lại được khơi dậy mạnh mẽ – hình như bằng khí công NQT Hoàng Vũ Thăng, ta có thể đi được vào thế giới siêu hình để tìm ra các quy luật tương tác vật lý của vật chất vận động? Và rồi sau lớp nhập môn 5/1996 đến các đợt đi tập dã ngoại ở địa linh Côn Sơn, tôi đã thấy thấp thoáng câu trả lời khi tôi chiêm nghiệm được các hiệu ứng khí cảm (nóng, lạnh, nặng, xoáy, tê, chạy) và một số khả năng ban đầu về khí quang và khí hình. Tôi cũng đã dẫn bạn tôi đến thăm cụ Nguyễn Trãi ở căn lều năm xưa…

Kính thưa các vị đại biểu!

Tôi nói đã thấp thoáng thấy câu trả lời về khả năng thâm nhập thế giới vô hình nhờ khí công NQT, bởi vì tôi mới học trong một thời gian ngắn và những gì tôi đã trắc nghiệm được; nhất là khả năng khí hình chưa ổn định và chắc chắn. Rất có thể, đó chỉ là những trạng thái thái hư ảo cảnh được xuất hiện trong trạng thái hư tĩnh. Tuy nhiên, từ những cảm nhận ban đầu đó, tôi đã có thể nhiệt tình để đi sâu hơn vào vật lý siêu hình.

Theo nhà khoa học Hoàng Vũ Thăng thì thái hư ảo cảnh là trạng thái khi cái tôi của mình đang độ ngập ngừng giữa không gian thông tin và không gian tâm thức. Tôi rất thích thú với cách giải thích, xuất phát từ một giả thuyết về sự tồn tại của các tầng không gian từ vật chất, năng lượng đến thông tin, tâm lực, trí lực… Khái niệm không gian của Hoàng Vũ Thăng được xây dựng từ nhất quán của nguyên lý về sự vận động của vật chất. Nói rõ hơn, đó là các tâm thức vi tế của các không gian năng lượng nghĩa là sự nghiên cứu các trạng thái vận động của vật chất mà các danh định ở trên chỉ là các đặc tính năng lượng ở không gian đó mà thôi. Hoàng Vũ Thăng còn đưa ra khái niệm về hạt tư tưởng. Từ khái niệm này, không gian thông tin chính là không gian của các hạt tư tưởng được mã hoá, bởi các thông tin từ các giác quan của cơ thể. Còn không gian tâm thức chính là tập hợp đồng mức của các hạt tư tưởng được mã hoá bởi các thông tin từ hoạt động thần kinh bậc cao và các thông tin có chương trình… Nhưng điều quan trọng là nhà khoa học Hoàng Vũ Thăng đã đưa ra một công nghệ có quy trình để đưa con người vào thế giới vô hình, nghiên cứu nắm bắt các quy luật vận động ở đó để đem lại lợi ích cho cộng đồng. Quy trình công nghệ đó đơn giản như chân lý. Đó là:

– Phải nhúng vào để tự trắc nghiệm
– Phải hoà vào không gian (mà mình nghiên cứu) một cách đồng mức

Chính sự “nhúng” vào và “hoà đồng” vào không gian tương tác của sự vật hiện tượng, ta mới có sự tâm nhận trực tiếp và chính xác, có như vậy các quá trình phản ánh và xử lý tiếp theo tránh được những nhầm lẫn đáng tiếc khi hình thành những ý niệm rồi đưa ra các khái niệm, các nguyên lý định luật, định lý.

Kết luận:

Có rất nhiều con đường và phương tiện để đi đến và nghiên cứu vật lý siêu hình. Riêng với tôi, phương pháp tĩnh khí công ý thức của Hoàng Vũ Thăng chính là đôi hài vạn dặm hay đôi cánh thiên thần mà tôi cần tìm.

PTS. Vật lý
NGUYỄN VĂN THIÊN

Gửi phản hồi