Câu lạc bộ Hà Nội Hoạt động câu lạc bộ Hoạt động xã hội Nội dung chính

CÂU LẠC BỘ TĨNH KHÍ CÔNG Ý THỨC HÀ NỘI

Thầy chụp ảnh cùng các thành viên CLB
Thầy chụp ảnh kỉ niệm cùng các thành viên CLB

  1. Căn cứ thành lập
– Nhu cầu thực tế của các thành viên trong và ngoài lớp Cơ bản 2 Tĩnh Khí Công
Chùa Láng.
– Được sự chấp thuận của Thầy Nhật Quang Tử Hoàng Vũ Thăng, Bác sỹ Đặng
Hồng Châu – Giảng viên, Đệ tử thầy NQT. Hoàng Vũ Thăng và các dẫn luyện
viên. Buổi lễ ra mắt CLB đã được diễn ra vào ngày 22/11/2019 và thành công tốt đẹp

CT CLB đại diện phát biểu khai mạc buổi lễ
CT CLB đại diện phát biểu khai mạc buổi lễ

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Câu Lạc Bộ Tĩnh Khí Công Ý Thức Hà Nội bao gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Tên gọi

Câu Lạc Bộ Tĩnh Khí Công Ý Thức Hà Nội(sau đây gọi tắt là CLB Hà Nội), tiền
thân là lớp DSCB 02, được thành lập với sự tự nguyện tham gia của các thành viên và
sự chấp thuận của Thầy NQT. Hoàng Vũ Thăng.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Duy trì việc luyện tập, gắn kết thành viên để tạo trường khí tốt, môi trường tốt
giúp cho các mục tiêu sức khỏe cá nhân và cộng đồng lâu dài.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

CLB là một tổ chức mở, chính danh, hoạt động theo các nguyên tắc sau:
– Tự nguyện, tự quản, tự chủ
– Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;
– Phi chính trị, phi kinh tế
– Tuân thủ pháp luật và Điều lệ Câu lạc bộ
Điều 4. Địa chỉ
– Sinh hoạt:

+Thực hành: Sân Chùa Láng và các địa điểm dã ngoại.

+ Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với các thế hệ đi trước: Trường PTTH Láng Thượng

+ Tư vấn khám chữa bệnh: Phòng khám trong hệ thống PK Nhật Quang (theo lịch phòng khám)

Điều 5. Thời gian sinh hoạt

– Hàng ngày : Tự luyện
– Hàng tuần : Thực hành các ngày 2-4 (thời gian từ 18h00 – 20h00)
– Hàng tháng : trao đổi /chia sẻ /giao lưu (theo thời gian thực tế)
– Hàng quý : dã ngoại luyện tập (theo thời gian thực tế)
Điều 6. Hội viên
– Tất cả các cá nhân mong muốn luyện tập và mở rộng sự hiểu biết về Tĩnh Khí Công
Điều 7. Chức năng của Câu lạc bộ
– Tập hợp các cá nhân mong muốn duy trì việc luyện tập Tĩnh Khí Công
– Kết nối giữa các thành viên và các thế hệ luyện tập Tĩnh Khí Công
– Đại diện trong các quan hệ giao lưu chia sẻ của các thành viên.
– Hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động cuộc sống.
– Làm diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến của các cá nhân luyện tập Tĩnh Khí Công về các vấn đề liên quan.
– Tổ chức các hoạt động vì lợi ích xã hội, cộng đồng.
Điều 8. Nội dung và hình thức hoạt động
– Được tổ chức theo sự tham gia  tự nguyện của các cá nhân mong
muốn luyện tập.
– Chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và trải nghiệm giữa các cá nhân trong quá trình luyện tập
– Tổ chức các hoạt động nội và ngoại khóa nhằm vì sự tiến bộ của các hội viên;
– Tổ chức Thư viện CLB nhằm lưu trữ, bảo tồn và lan tỏa các tri thức về (tĩnh) khí công và các vấn đề liên quan
– Tổ chức nội dung và đánh giá kết quả thoạt động theo định kỳ 6 tháng
Điều 9. Trách nhiệm của Hội viên
– Thượng tôn pháp luật: cam kết không vi phạm luật pháp và bảo vệ môi trường.
– Tôn trọng và tuân thủ thực hiện Điều lệ hoạt động của CLB
– Tham gia đầy đủ vào các hoạt động của CLB, đặc biệt là sinh hoạt luyện tập;
– Đoàn kết, thân ái, gắn kết giữa các thành viên.

Gửi phản hồi