Cuốn sách KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH TỰ CHỮA BỆNH ra đời nhằm phổ cập rộng rãi trong nhân dân phương pháp TĨNH KHÍ CÔNG Ý THỨC  của NQT Hoàng Vũ Thăng. Đây được coi như cuốn sách giáo khoa, trình bày lý luận cơ bản của khí công và hệ…

Giới thiệu một chút về khu tu dưỡng Nhật Quang – Côn Sơn Chí Linh, khu tu dưỡng được Thầy và các đệ tử tâm huyết xây dựng và phát triển từ năm 2012,  nằm giữa một vườn vải khoảng vài hecta đến sát chân núi dưới sườn Thanh Hư động và kế bên chùa Côn sơn. Đây có thể coi là “Đại bản doanh” của những người theo môn pháp Tĩnh khí công ý thức Việt Nam. Là nơi Thầy trực tiếp tổ chức các đợt dã ngoại thường niên và chuyên luyện.

  1. Căn cứ thành lập– Nhu cầu thực tế của các thành viên trong và ngoài lớp Cơ bản 2 Tĩnh Khí CôngChùa Láng.– Được sự chấp thuận của Thầy Nhật Quang Tử Hoàng Vũ Thăng, Bác sỹ ĐặngHồng Châu – Giảng viên, Đệ tử thầy NQT. Hoàng Vũ…