Đào Tạo Lớp dưỡng sinh cơ bản Nội dung chính

KHÓA HỌC TĨNH KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH CƠ BẢN

Phương pháp TĨNH KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH NQT HOÀNG VŨ THĂNG là phương pháp luyện tập khí công với mục đích dưỡng sinh và tự chữa bệnh. Phương pháp này do nhà khoa học – Khí công sư NQT HOÀNG VŨ THĂNG kết hợp khoa học Đông phương cổ với khoa học hiện đại, cùng với nhiều nghiên cứu, sáng tạo mới, phù hợp với xu hướng tương lai. Phương pháp này được phổ truyền từ năm 1991, đến năm 1997 Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng được thành lập, đến năm 1999 chương trình nghiên cứu được thực hiện. Phương pháp đã đóng góp nhiều vào phong trào dưỡng sinh ở trong và ngoài nước. Phương pháp cho đến ngày nay vẫn phát triển thận trọng, lấy khoa học – chất lượng – hiệu quả là chính. Phương pháp này có tên gọi đầy đủ là TĨNH KHÍ CÔNG Ý THỨC. – TĨNH là luyện tập ở trong trạng thái tĩnh tọa, thiền định (thiền chỉ quán). – KHÍ CÔNG là vận hành KHÍ (năng lượng) theo các môn CÔNG (trình tự vận hành theo các mục đích khác nhau). – Ý THỨC là dùng ý thức của mình làm chủ các hoạt động của vận hành khí nói trên. Phương pháp này không những phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa ý thức với nội lực và hô hấp, mà còn có sự đồng bộ giữa trạng thái thực thể với trạng thái vô hình (một trạng thái còn nhiều bí ẩn, cần làm sáng tỏ).

Chương trình Tĩnh khí công dưỡng sinh cơ bản:

1. Âm Dương pháp

2. Thiên Địa chuyển pháp

3. Nội Chu thiên pháp cơ bản

4. Chưởng công

5.Thanh hỏa pháp

6. Ngũ hành công.

Học viên cần hoàn thành khóa học Tính khí công dưỡng sinh nhập môn.