VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT

Câu chuyện của Biển Thước – Ai giỏi nhất?

Mọi người đều biết tiếng của danh y Biển Thước. Có lần, Ngụy Vương cho gặp Biển Thước và hỏi:
– Ta nghe nói 3 anh em nhà thầy đều giỏi y thuật, thầy thử nói cho ta xem trong 3 người ai có y thuật cao minh nhất.
– Biển Thước đáp: Anh cả của thần – y thuật cao nhất, tiếp đến là anh hai của thần, còn thần – y thuật kém nhất trong 3 anh em.
Ngụy Vương ngạc nhiên hỏi:
– Thế tại sao thầy lại nổi tiếng trong thiên hạ, còn 2 người anh thì chẳng ai biết đến.
Biển Thước đáp:
– Vì anh cả thần chữa bệnh cho người thường là phòng bệnh, khi bệnh chưa có gì xảy ra. Người bệnh này hầu như đã được chữa khỏi từ khi chưa có triệu chứng gì bộc lộ ra ngoài, người đó trông như không có bệnh gì cả, cho nên người ta không biết anh ấy đã trừ bỏ trước bệnh cho người. Còn người anh thứ 2 của thần thì chữa khi bệnh mới có dấu hiệu triệu chứng, ngay từ đầu anh ấy chưa trị dùng thuốc đuổi được bệnh, nên mọi người cho rằng anh ấy chỉ chữa được bệnh vặt, mà không biết rằng, nếu bệnh phát triển tiếp thì sẽ nguy hiển đến tính mạng, cho nên danh tiếng anh chữa được các bệnh vặt lan truyền nơi thôn quê. Còn thần, tại sao lại nói y thuật của thần kém nhất, là bởi thần chỉ có thể ra tay, khi tính mạng con người đã nguy cấp; điều thần có thể làm được, là phá huyết mủ, phẫu thuật, đắp thuốc cho người bệnh. Những việc liên quan đến máu me đều do thần làm, kết quả vừa ra tay là mọi người thấy có thể cải tử hoàn sinh, cho nên thanh danh của thần vang khắp thiên hạ. Nhưng bệ hạ hãy xem, 3 anh em thần người có thể phòng bệnh khi nó chưa xảy ra là giỏi nhất thì lại không được thiên hạ biết đến, người ra tay chữa khỏi khi bệnh mới phát thì bị người ta coi là chỉ biết chữa bệnh vặt danh tiếng chỉ lan truyền nơi thôn quê. Còn đến khi sinh mạng sắp mất mới ra tay cứu người, cứu thế nào thì vẫn để lại di chứng, người bệnh đều bị tổn hại nhưng thần lại lừng danh thiên hạ.

Gửi phản hồi