Các hoạt động Nội dung chính Y dược Nhật Quang

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM ĐINH-DẬU 2017

LỊCH TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM ĐỊNH-DẬU 2017
CỦA TRUNG TÂM TĨNH KHÍ CÔNG & DNNĐ
8.00am : Đón khách – Ban Tổ chức
8.45am : Khai mạc HỘI NGHỊ – Ban Tổ chức
9.00am : Báo cáo tham luận của Trung tâm, các Chi nhánh, các CLB, và các Nhóm TKCYT
9.30am : Chia sẻ kinh nghiệm luyện tập của các tập thể và cá nhân trong năm 2017
10.00am : Phương hướng hoạt động năm 2018 và dự kiến kế hoạch 5 năm – Thầy NQT Hoàng Vũ Thăng.
10.20am : Bế mạc HỘI NGHỊ – Ban Tổ chức
10.30am : Tiệc giao lưu của TT với đại biểu và thành viên tham gia.

Gửi phản hồi