Nhập môn tĩnh khí công

Bài 7 – DƯỠNG KHÍ CÔNG

 

 

1. Dưỡng khí công ?

Dưỡng khí công là công pháp luyện khí với mục đích dưỡng sinh, thực ra đó là một hệ thống bài luyện theo mục đích cân bằng khí theo hệ thống bộ vị trong cơ thể.
Dưỡng khí công là các công pháp tạo lập sự cân bằng của cơ thể, dựa trên sự cân bằng hệ thống hoạt động khí.
Trung tâm của sự cân bằng khí là Đan điền, sự cân bằng được xác lập khi mối quan hệ khí với Đan điền được hanh thông.
Nguyên lý của sự cân bằng là tạo ra vòng khí vận khép kín giữa các đối tượng cần cân bằng với Đan điền.
(Dưới đây, bộ vị có bệnh trong cơ thể sẽ được gọi là vùng cần tác động).

2. Các phương thức cân bằng khí trong cơ thể

Trong cơ thể, các phương thức cân bằng chính được chỉ ra như sau:

2.1. Các phương thức cân bằng cho một vùng cần dưỡng khí :

– Cân bằng giữa vùng cần tác động (VCTĐ) và bản tạng.
– Cân bằng giữa VCTĐ và ngũ tạng.
– Cân bằng giữa VCTĐ và Đan điền.
– Cân bằng giữa VCTĐ và thần kinh.

2.2. Các phương thức cân bằng dưỡng sinh cho toàn bộ cơ thể :

– Cân bằng tâm – thận.
– Cân bằng bản tạng với Đan điền.
– Cân bằng ngũ tạng (theo Lục khí đồ).
– Cân bằng thần kinh.
– Cân bằng nội – ngoại.

3. Luyện Dưỡng khí công

3.1. Dưỡng VCTĐ :

– Cân bằng giữa VCTĐ và bản tạng :
Đan điền => VCTĐ => Bản tạng => Đan điền
– Cân bằng giữa VCTĐ và ngũ tạng :
Đan điền => VCTĐ => Phế => Tỳ => Tâm => Thận => Tâm bào => Can => VCTĐ => Đan điền.
– Cân bằng giữa vùng bệnh và Đan điền
Đan điền => VCTĐ => Đan điền
– Cân bằng giữa VCTĐ và thần kinh:
Đan điền => VCTĐ => Đan điền => Mệnh môn => Mạch Đốc => Mạch Nhâm => VCTĐ => Đan điền

3.2. Dưỡng cơ thể :

– Cân bằng tạng chủ với Đan điền (lần lượt cho ngũ tạng) :
Đan điền => Bản tạng => Đan điền => mạch Đốc, cân bằng toàn bộ cơ thể.
– Cân bằng Tâm – Thận
Đan điền => Thận trái => Tâm => Tâm bào => Thận phải => Đan điền. Phác đồ này áp dụng với người có thể trạng dương thịnh âm suy.
Với người âm thịnh dương suy thì theo vòng ngược lại : Đan điền => Thận phải => Tâm bào => Tâm => Thận trái => Đan điền.
– Cân bằng nội tạng (theo Lục Khí đồ)
Đan điền => Phế => Tỳ => Tâm => Thận => Tâm bào => Can => Đan điền. Nên áp dụng phác đồ này phù hợp theo thời gian và theo thể trạng.
– Cân bằng thần kinh (theo vòng Nội gia quyền) chống căng thẳng thần kinh và trị mất ngủ kinh niên.
Đan điền => Hạ Nhâm =>Hội âm, Trường cường => Mạch Đốc => Mệnh môn => Mạch Đốc => Bách hội => Mạch Nhâm => Đan điền.
– Cân bằng nội – ngoại
Đan điền => Hạ Nhâm => Mệnh môn => Mạch Đốc => Bách hội => Mạch Nhâm => Đản trung => Hai Tay => Mạch Nhâm => Chân => Đan điền.

Gửi phản hồi