Sách hay Tàng thư các

ÁN MA CHÂN PHÁP – NQT. HOÀNG VŨ THĂNG

Giới thiệu

Trong Đông y học (kể cả dòng chính thống, cũng như không chính thống) các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc đang được các nhà nghiên cứu , các nhà chuyên môn điều trị, thậm chí cả người bệnh hết sức quan tâm. Cơ thể con người đã được khoa học hiện đại chứng minh là có khả năng tự hồi phục kì diệu, chỉ cần đánh thức được khả năng luôn tiềm ẩn trong cơ thể này. Trong các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc nổi bật có ba phương pháp: Phương pháp giải huyệt, Án ma pháp và phương pháp Khí công.

Án ma chân pháp là phương pháp phức tạp hơn phương pháp giải huyệt, kỹ thuật phức tạp hơn, nhưng kết quả cũng vi diệu hơn. Tuy nhiên phần lớn kĩ thuật án ma ngày nay đang là bí pháp, chưa phổ biến rộng rãi.

Cuốn sách Án Ma Chân Pháp cung cấp cho bạn đọc những nhận định chung về bản chất nguyên lý, phương pháp và cả những ứng dụng thực tế, một cách có hệ thống để bạn đọc tham khảo và áp dung. Đây có thể coi là cuốn sách danh bất hư truyền được nhiều người quan tâm. Với đầy đủ đặc điểm của các kinh – huyệt – khí, ứng dụng của cuốn sách này trở nên cực kì rộng! Thiền định, tu luyện, khí công, võ thuật, Đông Y,… tất cả đều cần đến cuốn Án Ma Chân Pháp này!

Cách đọc sách

Án ma chân pháp là một phương pháp bí truyền, nếu cứ muốn dụng lý mà tìm hiểu quá cặn kẽ, đồng thời đặt ra các nghi ngờ phi lý cho nó sẽ là điều sai lầm.  Án ma chân pháp cũng giống như nhiều môn pháp Đông phương (nhất là Khí công và Yoga) dựa trên các quan điểm Đông phương cổ, các quan điểm này không dễ gì dụng lý mà hiểu, càng không thể dụng khoa học hiện đại mà hiểu. Bởi vậy muốn sử dụng tốt Án ma chân pháp không gì ngoài việc chiêm nghiệm cái lý  dựa trên cái hành, đó cũng là cách đi tìm chính mình của con người, theo quan điểm Đông phương.

Nội dung chi tiết

Ứng dụng Án ma chân pháp

Ứng dụng Án ma chân pháp trong điều trị thoát vị đĩa đệm tại Phòng khám bệnh Y Học Cổ Truyền Nhật Quang 2

Hiện tại bệnh nhân đã bình phục chứng đau lưng, liệt chân do thoát vị sau 3 tuần điều trị.

Gửi phản hồi