0 Sách Trang Tử còn gọi là Nam Hoa Kinh, kể rất nhiều câu chuyện, và mọi đạo lý trong đó đều rất chất phác hợp với tự nhiên. Bí mật trong đó chỉ có một, đó là: Đạo lớn hợp với tự nhiên. Giáo sư Vu Đan là một…

0 Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm…

Đọc Khí Đạo, ta thấy như được đọc tất cả các văn bản cổ xưa của nhiều triều đại nói về khí học trên nhiều lĩnh vực khác nhau; lời và ý của tác giả tuôn trào, đan lồng vào lời và ý của cổ nhân, khiến người đọc tưởng như đang ngồi nghe một cuộc đàm đạo sôi nổi vô tiền khoáng hậu. Những lời bàn, những lời phê thật tự nhiên, hàm súc uyên thâm, nhiều ý tưởng kỳ lạ, sáng tỏ đến mức người đọc không hiểu tại sao lại đơn giản như vậy.

Một Võ sĩ đạo sau nhiều năm công phu luyện tập võ thuật, đạt trình độ võ công thượng thừa, thắng tất cả huynh đệ đồng môn trong các võ quán, hóa giải thành công các chiêu thức bí ẩn của thầy. Bèn hạ sơn hành hiệp trượng nghĩa, Võ sĩ gặp cao thủ võ lâm thì chiến thắng, nhưng một hôm té ngã chảy máu sưng đầu.

0 Tất Cả Các Dòng Sông Đều Chảy không đơn thuần chỉ là chuyện kể về đời riêng của một con người. Ở đó chứa đựng những suy nghĩ rộng hơn, bao quát hơn và mang chất triết lý. Đời người như đời sông, như cuộc sống hòa tan với…