Giữa con người với nhau sẽ có những khác biệt, nhưng nếu để mình bị kẹt vào đó thì rất là nguy hiểm. Phải  cẩn thận lắm, bằng không nó có thể trực tiếp đưa ta đến một thái độ chấp ngã. Lối suy nghĩ của một người bình thường bao giờ cũng đầy những tham lam, ganh tỵ và tự ái