Các hoạt động Nội dung chính

Chính thức đi vào hoạt động trang mạng do Thầy NQT. Hoàng Vũ Thăng chủ nhiệm

I. Lời Giới Thiệu

Tkdnhatquang.org là trang mạng do Nhật Quang Tử Hoàng Vũ Thăng (nhà khoa học – Khí công sư, Chưởng môn phái Tĩnh Khí Công Ý Thức Việt Nam phụ trách).

Với các nghiên cứu và luyện tập trải nghiệm trên 50 năm tổng kết thành khoa học để truyền đạt cho mọi người. Tất nhiên, đây dù sao cũng là ý kiến cá nhân để mọi người tham khảo.

Việc luyện tập, tìm hiểu ý nghĩa Nhân văn của Đông Phương đạo học, là rất quan trọng cho con người và nhân loại trong tương lai (nhất là trong giai đoạn đang có nhiều thay đổi lớn với nhân loại như hiện nay).

Với tôn chỉ Phi tôn giáo, Phi chính trị, lấy khoa học làm trọng tâm. Thiền Khí Đạo Nhật Quang chủ trương lấy Vô tính (Vô – Khoa học) làm chính, còn Hữu tính (tôn giáo, tư tưởng, triết học, chính trị v.v…) là tùy từng người.

Nhật Quang Tử Hoàng Vũ Thăng là nhà khoa học

Không phải là nhà truyền giáo

II. Cấu trúc trang mạng bao gồm

 1. Trang chủ và các trang liên quan đến hoạt động.
 2. Các chủ đề chính:
 • Thiền: khoa học về Thiền định.
 • Khí : khoa học về Khí công.
 • Đạo : khoa học về Đạo học.
Một khoa học bao gồm: Học (lý luận), Pháp (phương pháp), Thuật (kỹ thuật)

3. Nội dung quan trọng cho các môn học:

 • Duy Thức học: khoa học về tư duy, ý thức.
 • Dịch học: khoa học về Kinh Dịch, cơ sở cho tư duy logic.
 • Vô Hình học: khoa học về tồn tại vô hình, cơ sở cho quan hệ không gian.
 • Trận Pháp học: khoa học về trận pháp, cơ sở cho quản trị quan hệ.
 • Phát Công học: khoa học về phát công, cơ sở cho tác động quan hệ.
 • Phong Thủy học: khoa học về phong thủy, cơ sở cho xây dựng các quan hệ.

4. Các nội dung tương tác

 • Nhân Thập đại sư truyện: các chuyện ngắn của Nhân Thập đại sư, để hiểu thêm về Thiền Khí Đạo Nhật Quang.
 • Đối thoại với Chưởng Môn: trao đổi trực tiếp với Chưởng Môn Nhật Quang Tử Hoàng Vũ Thăng (có các mục cá nhân được bảo vệ).
 • Các mục tra cứu, tham khảo, tư liệu, dữ liệu.

5. Các đường dẫn liên quan.

III. Hướng dẫn sử dụng

Người quan tâm tìm hiểu và luyện tập mang tính ban đầu đơn giản (nhập môn Dưỡng Sinh), sau đó chính thức nghiên cứu luyện tập cơ bản, cuối cùng quyết định tham gia đào tạo nâng cao (chuyên biệt, chuyên nghiệp). Qua từng mục đều có kiểm tra, xác định (test), dần dần tiếp xúc rồi tiếp cận Chưởng Môn nếu muốn chuyên sâu.

Lưu ý: đây là một trang khoa học có tính tham khảo một chiều, không phải là diễn đàn tranh luận. Mong rằng chúng ta tôn trọng tiêu chí này để có được kết quả tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn

Nhật Quang Tử Hoàng Vũ Thăng

Gửi phản hồi