Luận đàm bài giảng của Thầy

22/05/2020 Thầy giảng về nguồn/trận/mật lệnh – mối liên hệ, cách sử dụng

Buổi học phát công hôm 22/05/2020, thầy đã dẫn luyện vô hình pháp và trao đổi thêm trong thời gian nghỉ giữa giờ về nguồn, trận, mật lệnh – tầm quan trọng, mối liên hệ và cách sử dụng. Một số vấn đề như sau:

1. Để giảm thiểu những tác động không cần thiết, các nhà khí công dùng cơ chế song song, các hiệu ứng tương tự (sẽ được học về sau). Người bình thường quan hệ trực tiếp nhưng bị động – dễ bị ảnh hưởng và không làm chủ được các mối quan hệ. Các ảnh hưởng này tác động lên cơ thể thì gây ra bệnh, tác động vào tâm thần thì gây ra họa ( ảnh hưởng năng lượng gây ra bệnh, ảnh hưởng thông tin gây ra họa). Các nhà khí công quan hệ chủ động nhưng song song, gián tiếp không trực tiếp, để tách ra và phân lập khỏi sự ảnh hưởng của môi trường, không gian, các mối quan hệ. Ban đầu là quan hệ năng lượng sau dần dần nâng cấp lên quan hệ thông tin. Do đó trong vô hình pháp hay khí công, việc luyện được nguồn là một lợi thế rất lớn, giúp chủ động quan hệ và tính xử lý cao.

2. Một trong số mấu chốt cơ bản của khí công là tạo ra được năng lực sử dụng nguồn. Ví dụ sử dụng nguồn thu khí từ trận, thu vào nguồn rồi phát vào đan điền giúp việc kích hoạt đan điền dễ hơn rất nhiều. Ban đầu thu khí từ trận do ở trận có khí, dễ quán tưởng việc thu phát, sau đó xác lập được năng lực thu phát của nguồn rồi thì có thể thu khí từ đan điền ra, từ vùng bệnh ra…hiệu quả cao mà cơ thể không bị ảnh hưởng.

3. Ban đầu chưa phân biệt được loại khí thì sử dụng mật lệnh. Về mặt chữa bệnh có thể dùng các mật lệnh cấp thấp ban đầu như: phát khí chữa bệnh, thu khí chữa bệnh, tác động chữa bệnh… Dùng một vài lần khi thấy có hiệu quả là được.

4. Hệ thống mật lệnh được dùng để điều khiển và quản trị nguồn. Cần nâng cấp và bổ sung mật lệnh để dần đưa vào cơ chế điều khiển hóa nguồn hiệu quả. Dần dần mọi sự việc hiện tượng trong và ngoài cơ thể đều được quản trị qua cơ chế điều khiển hóa này.

5. Việc dùng nguồn kết hợp các nguyên tắc và hiểu biết bổ sung giúp tăng hiệu quả. Khí cụ cần tốt, mật lệnh  cần rõ. Ban đầu cần vô tính hóa ( đọc mật lệnh không cần nghĩ – luyện với lời dẫn), sau đó khi tu là tính hóa (đọc mật lệnh và nghĩ – tự luyện) cho quen, để kiểm tra từng hiệu ứng, chu trình, kết quả trên mình và trên đối tượng, đến khi hành thì lại vô tính.

6. Dùng nguồn để dễ dàng kiểm tra các hiệu ứng trên nguồn, tránh các tác động ngược trên cơ thể mình. Khi đã thành thạo, có thể dùng nguồn hướng về đối tượng cần kiểm tra, vùng bệnh, bệnh nhân, các phản ứng sẽ hiển thị rõ ràng trên nguồn ( nóng, lạnh, rối loạn ở vùng bệnh) qua đó có thể điều chỉnh, thông xả… cho phù hợp.

Do đó, việc quản trị được nguồn, luyện được nguồn tốt, cảm ứng tốt khi đó hỗ trợ rất nhiều cho các nhà khí công. Dù mất công một chút nhưng hiệu quả rất lớn. Hiện tại việc tu luyện là để nâng cao năng lực cơ thể, nhưng bước đầu tiên và chắc chắn nhất là nâng cao năng lực sử dụng nguồn – năng lực của nguồn, sau đó việc chuyển năng lực từ nguồn vào cơ thể là nhanh hơn và chắc chắn hơn rất nhiều.

Chi tiết bài giảng:

Gửi phản hồi