Giới thiệu công pháp

Các bài viết giới thiệu công pháp

Hệ thống công pháp Tĩnh khí công

Tóm tắt: 
Hệ thống công pháp của Tĩnh khí công ý thức bao gồm 4 Thế hệ (hay bốn con đường) khác nhau. Chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng hướng tới một cái đích chung.

A. TĨNH KHÍ CÔNG THẾ HỆ I

I. CÁC CÔNG PHÁP NHẬP MÔN CƠ BẢN :

1. Các công pháp dưỡng sinh nhập môn:
- Thở Khí công (nguyên bản là Điều tức công), luyện hô hấp của cơ thể đồng bộ với sự vận hành của Khí.
- Quán Khí công; luyện cách "dụng ý điều khí".
- Nhập Khí công, luyện cách đưa cơ thể vào trạng thái "khí luyện" để có thể thu ngoại khí bổ trợ nội khí.
- Đan Điền công (còn gọi là Sinh Khí công), luyện kích thích quá trình phát sinh nội khí cơ bản trong trong cơ thể được tốt hơn, đi đúng nơi hành đúng hướng.

2. Các công pháp Thanh khí công :

Dã ngoại Sóc Sơn

Tóm tắt: 
Sóc Sơn là vùng đất rất đẹp và là địa linh của nước ta. Nơi đây rất tốt cho việc tập luyện khí công.
Syndicate content