LỊCH KHAI GIẢNG

Thông báo lịch khai giảng Lớp Tĩnh Khí Công Dưỡng Sinh Nhập Môn khóa 30:
- Địa điểm: Trường THCS Láng Thượng (159 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội)
- Liên hệ: Thầy Kì SĐT 097221 9497